Hlavní menu

Kontakt

Roman Maňák, Veselí nad Moravou
email: roman.manak
(zavináč)
gmail.com

Členství

27.10.2021 Za historií na okraji Karpat

Karpaty jsou rozsáhlé pohoří táhnoucí se v podobě oblouku přes osm evropských států. U nás, na východě republiky, je jejich západní okraj nazývaný Moravské Karpaty. Jednou z jejích součástí je i poměrně nevýrazná Kyjovská pahorkatina, kde leží i malá vesnička Věteřov. V dnešní době je spíše polozapomenutá, ale v dobách dávno minulých bylo její okolí jedním z důležitých center starých civilizací.

Svědčí o tom například poměrně výrazné hradisko v těsné blízkosti zástavby. Bylo obýváno již ve starší době bronzové, tzn. asi před 4.000 lety a kultura s typickou keramikou se díky své unikátnosti dokonce nazývá podle vesničky Věteřovská kultura. Ráno sice bylo mlhavo, ale staré hradisko bylo i tak jasně patrné.

hradisko Věteřov

Pohled na hradisko jsem pořídil z vyhlídkového místa, kde je umístěna lavička. Ta byla osvícena vycházejícím sluncem a prvním dnešním "sedícím" byla kobylka zelená (Tettigonia viridissima). Její předchůdci byli ve zdejší krajině pravděpodobně již dávno před výše zmíněnou civilizací a i když jde o běžný hmyz, má určitě právo zde žít po našem boku.

Tettigonia viridissima

Těsně pod hradiskem je strmá pískovcová stěna, kde dříve obyvatelé vesnice těžili písek na stavební použití.

pískovcová stěna

Pohled z dálky je úžasný. Ale i bližší pohled stojí za to. Ukazuje, jak si příroda dokáže poradit i na rychle erodujícím neúživném písku. Kořeny výše rostoucích borovic prorůstají pískovcovým podložím, sem tam se zde uchytil i listnáč (vlevo v horní části snímku) nebo i nějaká kytka - například zvonek (Campanulla sp.), jehož fialový květ je zhruba uprostřed snímku anebo listy odkvětlých podbělů (Tussilago farfara) vlevo dole.

pískovcová stěna 2

Za hradiskem se již nachází poměrně rozsáhlý les s poměrně přirozenou skladbou. Tvoří jej především dubohabřiny, které místy přecházejí až v dubobučiny. A tam, kde je buk, nechybí ani jedna z našich běžných hub troudnatec kopytovitý (Fomes fomentarius). Znal jej už slavný ledový muž Ötzi a pravděpodobně jej používal, stejně jako mnoho lidí po něm, k rozdělávání ohně. Odtud i český název troudnatec. Dnes jej používají někteří včelaři při zadýmování včel.

Fomes fomentarius

Při další cestě lesem jsem narazil i na pramen. Bohužel, podobně jako spousta dalších pramenů na jižní Moravě (ale asi i jinde po republice), skýtal neradostný pohled. Díky dlouhotrvajícímu suchému počasí v něm nebyla ani známka po vodě.

pramen

Nedaleko od pramene se nachází další významné hradiště, tentokrát již v katastru sousední obce Sobůlky. Není zdaleka tak patrné jako výše zmíněné nad Věteřovem, protože v dnešní době je zarostené lesem. Ale jeho valy jsou stále době viditelné.

hradiště Vala

Podle průzkumů bylo i toto osídleno již poměrně dávno (uvádí se minimálně 6.000 let ode dneška) a od doby prvního osídlení bylo využíváno pravděpodobně kontinuálně. Své velké dřevěné opidum si zde vystavěli například i Keltové. V době nedávno minulé se svahy pod ním využívaly jako pastviny, o něco později zde byly sady ovocných dřevin a dnes svahy pohltil les. Ale na staré třešně tam lze narazit stále.

I když již prakticky každý den klesají teploty pod bod mrazu, stále je možné zahlédnout nějakou kvetoucí kytku. Nejde o žádné orchideje ani jiné vzácné druhy rostlin, ale i obyčejné kytky dokáží uchvátit krásným květem. Jako například křehkýš vodní (Myosoton aquaticum).

Myosoton aquaticum

Kolem poledne jsem na vyhřáté lesní cestě narazil i na jednoho fascinujícího broučka - majku obecnou (Meloe proscarabaeus). U nás se vyskytuje několik málo druhů, které jsou vesměs vzácné. Ohrožuje je, podobně jako mnoho dalších druhů, ústup otevřené krajiny. Majky mají poměrně složitý životní cyklus, když jejich larvy parazitují v hnízdech samotářských včel. A i tyto včelky jsou vázány na otevřená, dnes ustupující stanoviště. Každopádně na jižní Moravě se lze s těmito zajímavými broučky místě setkat ještě docela běžně.

Meloe proscarabaeus

Buk jsem zmínil už o pár odstavečků výše. Tento strom je krásný v každé roční době. Ale pohled do korun buků na podzim je výjimečný. A tímto zlatožlutě zbarveným listím jsem ukončil dnešní procházku na periferii karpat.

buky


© Mykologie | Roman Maňák