Řazení

Albertiniella polyporicola albertínie chorošová (návrh českého jména)CephalothecaceaeAscomycota01.05.19
Aleurodiscus disciformis škrobnatec terčovitýStereaceaeBasidiomycota24.02.17
Amanita ceciliae muchomůrka stroupkatá (m. šupinatá)AmanitaceaeBasidiomycota27.05.18
Amanita gemmata muchomůrka slámožlutáAmanitaceaeBasidiomycota07.05.24
Amanita muscaria muchomůrka červenáAmanitaceaeBasidiomycota28.10.21
Amanita strobiliformis muchomůrka šiškovitáAmanitaceaeBasidiomycota18.01.18
Anthostoma decipiens kvítkovka klamnáDiatrypaceaeAscomycota31.12.18
Anthracobia melaloma spálenitka uhelnáPyronemataceaeAscomycota30.09.16
Antrodia albida outkovka bělaváFomitopsidaceaeBasidiomycota09.05.18
Athelia epiphylla kornatečka obecnáAtheliaceaeBasidiomycota12.01.18
Atheniella flavoalba helmovka žlutobíláMarasmiaceaeBasidiomycota08.04.20
Auricularia auricula-judae boltcovitka ucho jidášovoAuriculariaceaeBasidiomycota06.06.24
Auriscalpium vulgare lžičkovec šiškovitýAuriscalpiaceaeBasidiomycota18.02.19


© Mykologie | Roman Maňák